Tarihçe

16 Aralık 1997 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1.nci HİBM Komutanlığı, Anadolu Üniversitesi, Alp Havacılık, Eti gibi bazı sivil-kamu kurum ve kuruluşlarının da desteğiyle İl Çevre Koruma Vakfı tarafından Havacılık Parkı ve Tayyare Müzesi olarak açılmış ve işletilmeye başlanmıştır. Daha sonra 28 Mayıs 1999 tarihinde kapalı sergi salonu hizmete girmiştir.

Vakfın 31 Aralık 2005 tarihinde kapatılması sonucu müzenin işletilmesi 1 Şubat 2006 tarihi itibariyle Hava Kuvvetleri Komutanlığına devredilmiştir. Yaklaşık 39000 metrekare arazi üzerinde kurulan Havacılık Parkına 2007 yılında Hava Müze Komutanlığı kadrosu oluşturularak, personel ataması yapılmıştır. İstanbul ve Ankara’daki Hava Müzeleri gibi birinci sınıf müze statüsünde olmayan Eskişehir Hava Müze K.’lığı konumu itibariyle Havacılık Parkı olarak hizmet vermektedir.

İlk açılışından Anadolu Üniversitesine devrine kadar tabelasında müze ibaresi bulunmasına rağmen hiçbir zaman resmi müze statüsü kazanmamıştır. 2015 yılı itibarıyla Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanan yönerge ile park statüsü kazandırılmıştır.

1’nci Hava Kuvveti Komutanlığı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan devir protokolü ile 22 Eylül 2011 tarihinde, Havacılık Parkı Anadolu Üniversitesi sorumluluğuna geçmiştir. Daha iyi hizmet verebilmek için Rektörlüğümüz tarafından kurucu kadro oluşturulmuştur. Üniversite birimlerinin çalışmaları sonucunda çevre düzenlemesi, ilave uçak ve araçların koleksiyona kazandırılması sağlanmıştır. Yönetim binasının tekrar düzenlenmesi, paraşüt çay bahçesinin eklenmesiyle mevcut statü gereği Eylül 2012 de Havacılık Parkı olarak tekrar ziyarete açılmıştır.