Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı’nın Yenilenen Misyonu

 2015 yılı Ocak ayında Havacılık Parkının misyonu, misyon kapsamındaki odak noktası ve hedef kitlesi yeniden belirlenmiş, bu kapsamda hazırlanan yönerge Senato’da onaylanmış ve Yönetim ve Danışma Kurulları buna göre oluşturulmuştur.

 Ülkemizin yarınında rol alacak çocuk ve gençlerin, havacılığın etkinliğini artıracak her türlü faaliyeti; ulusal ekonomiye, toplumsal refaha ve bilimsel birikime önemli katkı sağlayacaktır. Son 100 yıldaki pek çok bilimsel gelişmenin, havacılık ve uzay faaliyetlerindeki etkinlik ve verimlilik arayışından kaynaklandığı bilinmektedir. Havacılık Parkı temel olarak; kent, bölge ve ülke insanlarına havacılık sevgisini aşılamak, havacılıkla ilgili alanlarda bilgi birikimlerini artırmak ve havacılığın gelişimine destek olmalarını sağlamak amacıyla havacılığa ilişkin konularda eğitsel programlar geliştirip bilim iletişimi gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

 Bilim iletişimini kendine misyon edinmiş, odak noktasına geleceğimizin güvencesi çocukları koymuş olan Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı (AÜHP), basit ev aletleri ile havacılık temalı deney etkinlikleri düzenlemeyi, STE(A)M yaklaşımını benimseyen eğitsel atölye çalışmalarını hazırlayıp ilk ve ortaokul öğrencilerine sunmayı hedeflemektedir.

 Bu misyon kapsamında; havaaraçlarının nasıl uçtuğunu, motor ve pervane gibi sistemlerin nasıl çalıştığını; çocukların yaparak, yaşayarak, deneyerek, şaşırarak, meraklanarak ve eğlenerek öğrenmeleri sağlanacaktır. Çocukların düşünme, problem çözme ve tasarım yapma becerilerinin geliştirilmesi, yaratıcılıklarının harekete geçirilmesi hedeflenmektedir.

 Havacılık Parkında etkili bir bilim iletişimi gerçekleştirebilmek amacıyla farklı araçlar kullanılmaktadır. Basit ev aletleri ile havacılığa ilişkin deney atölyeleri, ziyaretçilerin kendi başlarına etkileşecekleri deney düzenekleri, model ve uzaktan kumandalı uçak kursları ve dijital müzecilik kapsamındaki çoklu ortam uygulamaları bunlardan bazılarıdır.

 Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı’nın TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi Ve Bilim Okulları kapsamındaki “Minik Havacılar Uçmayı Öğreniyor” adlı bilim iletişimi projesi Nisan 2017 döneminde kabul edilmiştir. Bu projenin kabul edilmesi, belirlenen misyonun ve bu misyon kapsamında tasarlanan atölye çalışmalarının doğruluğunu teyit eder niteliktedir.

 Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı, 2017-2018 öğretim yılında kendi hazırladığı özgün atölye programlarını ilk ve ortaokullara sunmaya hazır durumdadır. Okulların, sınıfları için önceden randevu almaları durumunda, sözü edilen programlar Havacılık Parkında gerçekleştirilecektir. Hafta sonları ise model, maket ve uzaktan kumandalı uçak kurslarına yer verilecektir.

 Havacılık temalı bilim iletişiminin, eskiden gerçekten uçmuş hakiki uçakların olduğu bir ortamda yapılabilmesinin önemli bir ayrıcalık olduğu düşünülmektedir.

 Diğer yandan, Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkının misyonunu gerçekleştirilebilmesi için, Park koleksiyonu geliştirilmekte, çekiciliği artırılmakta ve Park’ta çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 21 Mayıs 2017 Pazar günü AutoShow26 Otomobil Sporları ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte düzenlenen “Gökyüzünün Klasikleri Karadakilerle Buluşuyor” adlı etkinlik buna güzel bir örnektir. Etkinlik sırasında klasik ve modifiye edilmiş otomobiller uçaklar altında sergilenmiş, çocuklara havaaraçlarının nasıl uçtuğunun öğretilmesine yönelik deneyler ve model uçaklar yaptırılmıştır. Fotoğraflar için tıklayınız.